Đội Ngũ Gia Sư

 • Tên gia sư: Nguyễn Thanh Tùng

 • Năm sinh: 14/12/1982

 • Hiện là: Giáo Viên

 • Trường: Đã Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên HN

 • Chuyên ngành: Toán Lý


 • Tên gia sư: Phạm Thị Mỹ Tiên

 • Năm sinh: 02/10/1993

 • Hiện là: Cử Nhân

 • Trường: Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương

 • Chuyên ngành: Toán


Tên gia sư: Phạm Nguyễn Khánh An

Năm sinh: 12-03-1997

Hiện là: Giáo viên

Trường: TH-THCS-THPT Liên Hồng

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá học

Năm tốt nghiệp: 2019

Tên gia sư: Phạm Mạnh Cường

Năm sinh: 18-11-1991

Hiện là: Đã tốt nghiệp

Trường: Đại Học thủy lợi

Chuyên ngành: môn lý

Năm tốt nghiệp: 2014

 • Tên gia sư: Lê ngọc phương anh

 • Năm sinh: 1987

 • Hiện là: Giáo Viên

 • Trường: THCS Nguyễn Văn Trỗi

 • Chuyên ngành: SP Tiểu Học


Tên gia sư: Võ hoài phương

Năm sinh: 11-07-1996

Hiện là: Giáo viên

Trường: Đại học Sư Phạm

Chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn

Năm tốt nghiệp: 2018

Tên gia sư: Trần Thị Hạnh Chi

Năm sinh: 25-10-1984

Hiện là: Đã tốt nghiệp

Trường: ĐH Sư Phạm 2

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm tốt nghiệp: 2018

Tên gia sư: Phạm Thị Thanh Nhàn

Năm sinh: 22-12-2000

Hiện là: Sinh viên

Trường: Trường đại học ngoại thương

Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

Năm tốt nghiệp: 2022

Tên gia sư: Trần Thị Thanh Nhân

Năm sinh: 16-02-1999

Hiện là: Sinh viên

Trường: Sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

 • Tên gia sư: Ngô Quang

 • Năm sinh: 1989

 • Hiện là: Giáo Viên

 • Trường: Giáo viên tự do

 • Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng/Nghiệp vụ sư phạm • Tên gia sư: Bùi Thị Hà

 • Năm sinh: 24/10/1988

 • Hiện là: Giáo Viên

 • Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội

 • Chuyên ngành: Toán Học

 • Tên gia sư: Lê ngọc phương anh

 • Năm sinh: 1987

 • Hiện là: Giáo Viên

 • Trường: THCS Nguyễn Văn Trỗi

 • Chuyên ngành: Sp Tiếng Anh