Học Phí Tham Khảo

BẢNG GIÁ THAM KHẢO CHO PHỤ HUYNH

Lưu ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

- Đảm bảo gia sư dạy kèm chất lượng, uy tín, hiệu quả.

- Gia Sư dạy kèm có lý lịch bản thân, bằng cấp rõ ràng.

- Nhận dạy thử một tuần để đánh giá chất lượng gia sư.

- Học phí gia sư xin được nhận vào cuối tháng